Tempah (Langkah 1 dari 4)
 • 1 Butiran Peribadi
 • 2 Pakej Haji
 • 3 Surat Akuan
 • 4 Print

Step 1

A - Butir Butir Peribadi Jemaah Haji

Step 2

B - Pemilihan Pakej Haji
X Pakej Haji Harga Hotel Di Makkah Dan Jarak - Plaza Masjid
FIRDAUS 3 RM 82990 Elaf Al Mashaer (300m - Anggaran) ~ 30 - 35 Hari
FIRDAUS 4 RM 77990 Elaf Al Mashaer (300m - Anggaran) ~ 30 - 35 Hari
FIRDAUS 2 RM 94990 Elaf Al Mashaer (300m - Anggaran) ~ 30 - 35 Hari
Hotel Anwar Movenpick-50mm *atau setaraf harganya
 • Firdaus/Nilam: 9H/8M
 • Topaz: 5H/4M
Hotel Oberoi - 30m (Zamrud: 4H/3M) *atau setaraf harganya
Proses Pendafataran dan Bayaran Harga Pakej Haji:
 • Memilih kategori Pakej Haji dengan mengisi dan menandatangani Borang Pendaftaran Pakej Haji.
 • Pendaftaran diterima atas dasar yang dahulu didahulukan.
 • Keutamaan diberi kepada jemaah yang “Terpilih Kuota Haji”.
 • Lelaki/Wanita adalah bilik berasingan kecuali pakej 2 sebilik (Suami/Isteri/Mahram).
 • Tarikh tutup pendaftaran ialah pada 1 Ramadhan 1439H.
 • Bayaran depsit sebanyak RM 5,000 akan ditolak dari Debit Akaun Simpanan TH.
 • Bayaran penuh hendaklah dibuat selepas Kuota Haji diperolehi.
 • Jumlah bayaran harga Pakej Haji hendaklah dicukupkan dalam Akaun Simpanan TH setiap Jemaah haji
Kelebihan Pakej Haji:
 • PENERBANGAN SEWA KHAS CATAR HAJI/KOMERSIL Kelas Ekonomi, berlepas dari KLIA sahaja
 • SAJIAN MAKANAN secara bufet, 3 kali sehari di Makkah dan Madinah.
 • PENGANGKUTAN BAS berhawa dingin.
 • PERLINDUNGAN KHAS TAKAFUL untuk setiap pakej.
 • USTAZ DAN USTAZAH pembimbing ibadah untuk setiap pakej.
 • KIT HAJI merangkumi Beg Pakaian, Beg Galas, Beg Selendang, Buku Doa Haji, Kain Ihram/Telekung, Uncang Kasut, T-Shirt/Tudung.
 • PERKHIDMATAN KHAS DI ARAFAH DAN MINA (MINA JAMRAH)
 • PROGRAM ZIARAH di Makkah dan Madinah (1 kali kecuali Zamrud).
 • TAKLIMAT KHAS sebelum terangkat.
 • BIMBINGAN semasa urusan Tawaf dan Saie (semasa hari ketibaan).
 • Laluan khas di Terminal Haji Jeddah-semasa tiba sahaja (Zamrud).
C - Butir Butir Pengikut Yang Pergi Bersama Pakej Haji (Suami/Isteri/Anak/Saudara/Kawan dll)
Nama Pengikut Hubungan No. Akaun TH No. KP  
 
Nota: Setiap pengikut yang disenaraikan di atas hendaklah mengisi Borang Pakej Haji secara berasingan dan ditandatangani di Bahagian Pengakuan di mukasurat sebelah (Bahagian D).

Step 3

Bahagian D - Nama Dua(2) Waris Di Malaysia/Tidak Tunai Haji (Untuk dihubungi oleh TH, jika perlu)
WARIS 1
Nama*
Alamat*
No. K/P*
No. Tel/HP*
Pertalian*
WARIS 2
Nama
Alamat
No. K/P
No. Tel/HP
Pertalian
BAHAGIAN E - PENGAKUAN JEMAAH HAJI DAN TANDATANGAN & COP JARI
Saya faham, mengaku dan bersetuju dengan Terma dan Syarat berikut :
 1. Penerimaan pendaftaran untuk menyertai perkhidmatan Pakej Haji TH Travel & Services Sdn Bhd (THTS) adalah tertakluk kepada Kuota Haji yang dikenakan oleh Kerajaan Arab Saudi ke atas negara Malaysia pada tahun semasa.
 2. Sebagai jemaah yang mendaftar Pakej Haji, saya bersetuju bahawa THTS boleh menyimpan, memproses dan menggunakan Data Peribadi bagi tujuan menyediakan perkhidmatan, bahan pemasaran dan promosi produk THTS di Tanah Air dan di Tanah Suci selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.
 3. Permohonan ini akan ditolak atau dibawa ke tahun hadapan sekiranya Pendaftaran Haji saya di TH tidak termasuk dalam Kuota Haji pada tahun semasa.
 4. Akan mematuhi syarat-syarat penyertaan Pakej Haji THTS seperti yang dinyatakan dalam risalah.
 5. Semua syarat/peraturan pendaftaran/kategori/harga/penerbangan Pakej Haji THTS.
 6. Memberikan kebenaran supaya harga Pakej Haji THTS dan lain-lain bayaran (jika ada) didebit terus dari Akaun Simpanan saya di TH.
 7. Sekiranya saya membatalkan pendaftaran Pakej Haji THTS setelah terpilih menunaikan haji (kecuali atas sebab-sebab yang dibenarkan), bayaran deposit sebanyak RM5,000 yang didebit dari Akaun Simpanan saya di TH selain dari caj perkhidmatan yang dikenakan oleh TH tidak akan dipulangkan.
 8. Sekiranya saya membatalkan pendaftaran, Pakej Haji THTS selepas 01 Syawal setelah terpilih menunaikan haji (kecuali atas sebab-sebab yang dibenarkan), harga penuh Pakej Haji THTS akan didebit dari Akaun Simpanan saya di TH selain dari caj perkhidmatan yang dikenakan oleh TH.
 9. Pertukaran dari satu pakej kepada pakej yang lain tidak dibenarkan.
 10. THTS berhak menawarkan perkhidmatan Pakej Haji THTS yang lain jika pakej haji yang dipilih telah penuh.
 11. THTS tidak akan bertanggungjawab ke atas “Force Majeure”, yang berlaku bukan dalam kawalan dan kuasa THTS. Melainkan dalam hal keingkaran yang disengajakan, THTS tidak akan menanggung apa-apa liabiliti dan tidaklah bertanggungjawab membayar ganti rugi atas apa-apa yang berkenaan dengan perkhidmatan operator di Tanah Suci yang di luar kawalan THTS.
Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua maklumat dan syarat-syarat di dalam borang pendaftaran ini dan mengakui segala butiran yang diberikan disini adalah benar.
Sila gunakan pelayar Google Chrome untuk paparan laman sesawang yang lebih baik.