Profil Syarikat

VISI

Menerajui pengembaraan dan pelancongan kebangsaan serta pemain serantau yang diiktiraf dalam kembara islam. 

 

MISI

Penyediaan Perkhidmatan Kembara Islam terpilih dalam memenuhi keperluan para pelanggan dari aspek Kerohanian, Perniagaan, Rekreasi dan Peribadi yang dikendalikan pada tahap profesionalisme, integriti dan keboleh percayaan yang tinggi.

 

DASAR KUALITI

TH Travel & Services Sdn. Bhd. adalah sebuah syarikat yang menjunjung nilai-nilai Islam, melalui Sistem Pengurusan Kualiti yang efektif dan kami beriltizam untuk menyediakan perkhidmatan, kemudahan dan produk yang berkualiti dengan penambahbaikan secara berterusan.


Tawaran & Diskaun
Sila gunakan pelayar Google Chrome untuk paparan laman sesawang yang lebih baik.